Alus- ja viimistlus-krunt

Viimistluskrunti kasutatakse savi- ja lubikrohvi viimistluskihi kruntimiseks mille eesmärk on anda pinnale tugevust ja vastupidavus hõõrdumisele. Sobib samuti savi- ja lubivärvide aluspinna kruntimiseks suure imavusega aluspindade korral.

Krunt ei takista aluspinna veeaurusiduvust.

Tootejuhend

Metüültselluloosi saadakse taime ja puidu rakukestades esinevast hargnemata struktuuriga süsivesikust.