Tselluloosi krunt

Tselluloosi krunti ehk viimistluskrunti kasutatakse savi- ja lubikrohvi viimistluskihi kruntimiseks.
Tselluloosi krundi eesmärk on anda pinnale tugevust ja vastupidavus hõõrdumisele.
Sobib samuti savi- ja lubivärvide aluspinna kruntimiseks suure imavusega aluspindade korral.

Tselluloosi krunt ei takista aluspinna veeaurusiduvust.

Tootejuhend
Paigaldusvideo

Metüültselluloosi saadakse taime ja puidu rakukestades esinevast hargnemata struktuuriga süsivesikust.