Lubivärv ja Holdre loss

Keskendumine peenetele detailidele ja tööde teostaja suured kogemused on muutnud selle mõisahäärberi väljanägemist drastiliselt.
Valga maakonnas asuva Holdre lossi viimistlemiseks kasutati UKU lubivärve ja UKU lubi stuccot.
Holdre lossi külastuskeskus Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum on avatud ja ootab külalisi.

Lisainfo – Holdre loss
Viimistlus ja fotod – Krohwin
Sisekujundaja – Ulvi Raudsik