Halb toaõhk kuidas see sinu tervist mõjutab?

Sisukord

Inimesed veedavad tänapäeval 80–90% oma ajast siseruumides. Olgu selleks meie kodu, kontor või kaubanduskeskus, fakt on see, et siseruumi õhukvaliteet mõjutab otseselt meie enesetunnet ja heaolu. Kuidas see väljendub? Järgnevas illustratsioonis on välja toodud peamised probleemid, mis on tingitud halvast õhukvaliteedist:

Võta hetk ja loe see artikkel lõpuni ning veendu, et sinu kodu või kontori sisekliima on tervislik ja kvaliteetne, isegi kui asud vastvalminud ehitises, mis peaks sinu heaolu standardeid justkui arvestama. 

Mida halb toaõhk täpsemalt tähendab?

Teeme kõigepealt selgeks, mis on need tegurid, mis meie kodu sisekliimat mõjutavad. Peamiselt jagunevad need kolmeks:

 • füüsikalised (temperatuur, õhuniiskus ja õhu liikumiskiirus)
 • keemilised (orgaanilised lenduvad ühendid (VOC) ja CO2)
 • bioloogilised (viirused, mikroorganismid, seente eosed)

Nimetatud tegurid on omavahel kõik seotud: kui üks on tasakaalust väljas, mõjutab see kohe mõne teise teguri osakaalu. Näiteks kui on ruumi õhuniiskus liiga kõrge, siis hakkavad arenema bioloogilised tegurid, mille tulemusel lendlevad ruumis seeneeosed jne.

Me toome nendest teguritest välja kaks peamist, mis mõjutavad meie enesetunnet kõige enam ja mis on kõige levinumad nii vanades kui ka uutes majades. Nendeks on õhuniiskus ja kahjulikud orgaanilised lenduvad ühendid ehk VOC (volatile organic compound)

Kuidas õhuniiskuse tase mind mõjutab?

Õhuniiskuse taset ruumis saab mõõta hügromeetriga ning see peaks jääma vahemikku 40–60%. Liiga madala õhuniiskusega ruumis on õhk tuntavalt kuiv ning liiga kõrge hügromeetri näiduga ruumis on liiga niiske. Mõlemal juhul on olukord tasakaalust väljas ning see hakkab mõjutama sinu enesetunnet ning tervist. 

Kui õhuniiskus on ruumis liiga kuiv, siis sa võid kogeda seda järgmiselt:

 • hommikuti ärgates on nina kinni
 • silmad kuivavad
 • nahk kuivab ning ketendab ja sügeleb
 • töövõime on madal ja tunned tihti väsimust
 • koged ärritust hingamisteedes ja haigestud tihti
 • puidust mööbel, parkett ning muusikariistad pragunevad
 • tolmu tekib kergelt ja pinnad on staatilist elektrit täis

Kuiva õhuga ruumis püsivad viirusosakesed kauem elus, mistõttu võib madal õhuniiskuse tase olla põhjuseks, miks inimesed on sagedasti hingamisteede haigustes. 

Kui õhuniiskus on ruumis liiga niiske, avalduvad aga sellised nähud:

 • kopitanud lõhn ruumides
 • hallitus seintel
 • allergianähud
 • kondensaat akendel
 • ägedad hingamisteede haigused (astma, bronhiit)

Kuidas VOC mind mõjutab?

Lisaks õhuniiskusele mõjutab meie tervist ka nähtus nimega VOC ehk lenduvad orgaanilised ühendid, mis tuleneb sünteetiliste ja tehislike ehitusmaterjalide kasutamisest meie siseruumides. 

Seda nähtust täheldati juba 1973. aastal, mil NASA avastas oma Skylab II missioonil, et nende suletud kosmosesüstiku ruumis lenduvad orgaanilised ühendid. Neid uurides mõisteti, et need ühendid võivad kujutada endast tõsist ohtu inimeste tervisele.

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid eraldavad ka kodudes kasutatavad kosmeetikatooted, puhastusvahendid ja kontoriseadmed. Ehitusmaterjalidest eraldavad VOC-i kõige rohkem liimitud puitplaadid ja sünteetilised värvid. Värvidesse lisatakse selliseid ühendeid peamiselt selleks, et värvitud seina oleks võimalik pesta. Kui lenduvad orgaanilised ühendid on meie eluruumides kõrgel tasemel, siis pikaajalise sissehingamise tulemusel on need kantserogeensed. 

Õhuniiskus ja VOC on kaks tegurit, mida uute ehitiste puhul ei mõõdeta

Selle olukorra tänane võtmesõna on “energiatõhus hoone”, mille eesmärk on ehitada võimalikult energiasäästlik maja. Nii ehitatakse tänased hooned väga õhutihedad ning kasutatakse laialdaselt sünteetilisi ehitusmaterjale, mis eraldavad inimtekkelisi ühendeid. 

Iga uue maja ehitamisel on ette nähtud teatud sisekliima standardid, mida ehitusettevõtted järgivad: ventilatsioon ning toatemperatuur, kuid nende standardite hulka ei kuulu õhuniiskus ja kahjulike orgaaniliste ühendite emissioon. 

Mis oleks lahendus?

Olenemata sinu sisekliima kvaliteedist on olemas kolm lahendust, mis aitavad oluliselt muuta sinu elu- ja kontoriruumide õhukvaliteeti ning see omakorda sinu enesetunnet ja tervist:

 1. Toataimed sinu eluruumides
 2. Savikrohv sinu seina siseviimistlusena
 3. Kvaliteetne ventilatsioonisüsteem

Need kolm lahendust aitavad luua meile loodusega kõige lähedasema sisekliima, mis on meile loomulik ja naturaalne ning mille ökoloogiline jalajälg on minimaalne. Kuidas see väljendub?

Toataimed olid esimene valik, mida NASA otsustas katsetada, et lahendada tehislikest materjalidest eralduvat orgaaniliste ühendite saastet. Aastal 1984 avaldati NASA poolt esimene uurimus, mis tõestas taimede suutlikkust vähendada suletud ja õhutihedas ruumis VOC-i taset. 

Selle uuringu läbiviimiseks ehitas NASA sünteetilistest materjalidest hermeetilise ja soojapidava üheinimese maja nimega “biohome”. See maja oli täisfunktsionaalse sisustusega ja sisaldas kõike eluks vajalikku. Enne taimede kasutamist mõõdeti ehitatud maja VOC-i taset, mis oli väga kõrge ja inimesele eluks kahjulik. Seejärel lisati majja hulgaliselt taimi ning mõõdeti uuesti orgaaniliste ühendite taset ja tulemus oli märgatavalt parem – enamus orgaanilisi ühendeid õhust olid kadunud.

Savikrohv on tänapäeval populaarsust koguv 100% looduslik siseviimistlusmaterjal, millel on täheldatud ja teaduslikult tõestatud omadused, mis parandavad oluliselt sisekliima kvaliteeti.  Savi toimib sinu kontori- ja eluruumides väga sarnaselt taimedega – savikrohvil on õhupuhastusvõime, neutraliseerides ruumis halvad lõhnad ning eemaldades kahjulikud saasteained. Lisaks sellele on savikrohv ka suurepärane õhuniiskuse reguleerija, imades niiskust endasse ning andes seda kuival ajal tagasi. Tehtud katsed näitavad, et kahe ööpäeva jooksul suudab 1,5 cm paksune savikrohvi kiht võtta niiskest ruumiõhust endasse umbes kruusitäie vett (300 g) ruutmeetri kohta. Sealjuures ilma, et savipinna tugevus väheneks. Teised krohvid (lubi, tsement, kips) suudavad samadel tingimustel imada vaid 50–75 g vett ruutmeetri kohta. Selle tulemusel suudab savi hoida ruumi õhuniiskust 40–60% vahemikus. Seda stabiilselt ja pikaajaliselt, nõudmata seejuures lisaenergiat või igapäevast hooldust. Loe savi ja selle niiskuse reguleerivast võimest täpsemalt siit.

Hea õhuvahetus ehk ventilatsioonisüsteem on vajalik, et õhk saaks ruumis ringlema ning liigne niiskus, toksilised ained ja ühendid saaksid ruumist väljuda. Puuduliku ventilatsioonisüsteemi tõttu tekib majades hallitus ja mädanik, mille tulemusel võib maja muutuda elamiskõlbmatuks. Samuti ei anna head tulemust, kui sinu kodu või kontor on nn üle ventileeritud. Tee kindlaks, milline on sinu kodu tänane ventilatsioonisüsteem ning vajadusel võta ühendust selle ala spetsialistidega. 

Võibolla tekib kellelgi küsimus, miks me ei paku lahenduseks ka õhuniisutit, mis võiks olla justkui hea lahendus kuiva õhuga ruumidesse? Me ei soovita seda lahendust mitmel põhjusel. Esiteks ei ole see lahendus jätkusuutlik. Sellega me vaid ravime tagajärge, mitte põhjust ning toodame juurde tehislikke materjale, mille utiliseerimine järeltulevale põlvele läheb kalliks maksma. Teiseks vajab selline lahendus elektrit ja kallist hooldust ning tihtilugu tekitab müra. Taimed ja savikrohv on täielikult kompostitavad materjalid, mis on samal ajal naturaalsed ja teevad ära rohkem kasulikku tööd kui õhuniisuti üksinda kunagi suudaks. Õhuniisuti teeb ruumi niiskemaks, kuid saasteaine kontsentratsiooni ei vähenda, vaid vastupidi, tõstab seda (õhuniiskuse tõusmisel suureneb ka VOC emissioon tehislikest materjalidest). Lisaks on leidnud kinnitust asjaolu, et enamik õhuniisuteid, mis poes müügil on, ei suuda tegelikkuses niiskust soovitud tasemel hoida.

Kasutatud allikad:

 https://kodus.ee/artikkel/liigne-kuiv-teeb-tervisele-palju-kurja

https://digi.geenius.ee/rubriik/teadus-ja-tulevik/ehitusteadlased-selgitavad-miks-on-talvel-siseruumides-liiga-kuiv-ohk-ja-kuidas-seda-valtida/

https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/siseohk

https://digikogu.taltech.ee/et/Download/22ab8d79-f324-4eb2-8fea-1c5453a2edc7

https://www.turcert.com/et/test/voc-testleri

Raamat: “Building with earth” – Gernot Minke